Tradicionalno posadili drevo

V petek, 24. novembra, je bil za dijake in učitelje programa Okoljevarstveni tehnik Šolskega centra Velenje prazničen dan. V sončnem jutru so dijaki 10. generacije okoljevarstvenih tehnikov posadili svoje drevo – rdečelistno slivo v Okoljevarstvenem gaju ob Velenjskem jezeru.

S prireditvijo so začeli ob 13. uri. Podžupanu Mestne občine Velenje Petru Dermolu, direktorju Visoke šole za varstvo okolja dr. Gašperju Gantarju, direktorju ŠCV gospodu Janku Pogorelčniku, ravnateljem, učiteljem, dijakom višjih letnikov, staršem in ostalim gostom so predstavili strokovno znanje o rdečelistni slivi, ki so si ga pridobili pri pouku različnih predmetov. Stroko so lepo dopolnili še s kulturo – z risbami, literarnimi vložki, glasbo in še s čim.

Namen sajenja dreves in dogodka ob njem je bil in je povezovanje dijakov, učiteljev, staršev, lokalnega okolja in širjenje okoljevarstvenega duha.

Prva generacija okoljevarstvenih tehnikov se je vpisala na Šolski center Velenje leta 2008 in takrat so posadili prva štiri drevesa. Vsaka naslednja generacija je posadila po eno drevo, lani smo posadili še drevo v spomin idejni vodji projekta gospe Bernardi Lenko, ki je žal ni več med nami. In tako sedaj v Okoljevarstvenem gaju raste 14 dreves, od tega 7 češenj, 4 javorji, 2 slivi in 1 oreh.

Želimo si, da bo novo posajena sliva pognala močne korenine in da se bo dobro znašla v pisani druščini dreves prejšnjih generacij. Prav tako bomo tudi učitelji Šole za rudarstvo in varstvo okolja pomagali dijakom, da se dobro ukoreninijo in pripravljeni za življenje samostojno rastejo v osebni in poklicni karieri.

Maja Radšel