Tot in Dermol na preiskovalni komisiji: vhodne podatke določal HSE

Ljubljana – Nekdanja direktorja TEŠ mag. Simon Tot (TEŠ je vodil od novembra 2010 do januarja 2013) in Peter Dermol (direktor je bil od maja 2013 do novembra 2014) vztrajata pri različnih ocenah investicijske vrednosti šestega bloka. Tot jo ocenjuje na 1,3 milijarde evrov, za kolikor je podpisal tudi pogoje za državno poroštvo za najetje kredita, osnova za to pa je bila tudi zaveza Premogovnika, da jim bo premog prodajal po 2,25 evra. Vse to je zapisano v petem investicijskem programu, ki je za Tota še vedno veljaven in se mu zdi škoda, da se temu dokumentu ni sledilo. Dermol pa pravi, da je bila realna cena projekta že ob danih zavezah državi okoli 1,4 milijarde evrov (sklenjenih je bilo že več aneksov z Alstomom, vsak pa je imel finančne posledice). Peti investicijski program je za Dermola sporen, ker ni obsegal vseh del in stroškov. Glede cene premoga 2,25 evra za gigajoul, pa je dejal, da bi moral Premogovnik, da bi takšno ceno lahko zagotavljal, udejanjiti nekaj investicij, med drugim zgraditi izvozni jašek NOB 2. Poudaril je tudi, da so vse vhodne podatke za investicijske programe zagotavljali v HSE. To je veljalo tudi za šesti investicijski program, ki ga je pripravil Dermol. Cena premoga je bila takrat določena na višini 2,25, v času vodenja TEŠ dr. Matjaža Eberlinca pa je ta poskočila.

Kako pa je bilo z napovedano prisilno privedbo? »Ne morem se znebiti občutka, da želi nekdo v primeru mojega zaslišanja spisati kriminalno zgodbo. Res je, da sem se na zaslišanje opravičil, ob tem pa predsedniku sporočil, da naj mi sporočijo nov termin, ker sem v preiskavi pripravljen sodelovati. Namesto tega sem v medijih prebral napoved moje prisilne privedbe. Ko sem obvestilo potem poslal vsem članom komisije, je bilo privedba preklicana in tudi vabilo na vnovično zaslišanje sem dobil,« pravi Peter Dermol, ki vztraja pri višji investicijski vrednosti investicije kot Tot. »Navsezadnje se je ta ob zaključku investicije pokazala tudi kot prava,« poudarja in dodaja, da je presek stanja naredil takoj ob prevzemu funkcije, vse dokumente pa pripravljal izključno na izhodiščih, ki jih je dobival iz HSE.

Kako pa je s številom zaposlenih? »To je bilo znano že vse od leta 2005, ko se je to začelo zmanjševati (takrat je bilo v TEŠ 600 zaposlenih). Seveda pa smo ves čas računali in v dokumentih tudi predvidevali, da bo po začetku obratovanja bloka 6 obratoval tudi blok 5 in še vedno mislim, da bi tako moralo biti,« pravi Peter Dermol.