Topolšica še nima direktorja

Na 14. redni seji Sveta zavoda Bolnišnica Topolšica so člani izbirali novega direktorja bolnišnice. Razpis za delovno mesto direktorja je bil objavljen v sredstvih javnega obveščanja 11. avgusta 2023, saj sedanjemu direktorju  poteče mandat 18. novembra letos. Do predvidenega roka so pravočasno prispele štiri prijave, ena pa je bila vložena v nasprotju z razpisnimi pogoji. V nadaljevanju je razpisna komisija ugotovila, da en prijavitelj ne izpolnjuje razpisnih pogojev, zato je  na razgovor povabila tri kandidatke oz. kandidate. Po opravljeni predstavitvi kandidatov in njihovega programa dela za naslednje štiriletno obdobje na tajnem glasovanju nobeden od kandidatov oz. kandidatk ni prejel zadostne večine prisotnih članov sveta zavoda, zato se razpis za direktorja bolnišnice ponovi.

Na razpis za strokovnega direktorja se v predvidenem roku ni prijavil noben kandidat, zato je tudi ta razpis ponovljen.