Toplotni dodatek za socialno ranljive skupine

Energijsko toplotni dodatek v višini 30 evrov je namenjen za plačilo toplotne energije. Gre za dodatek fizičnim osebam za plačilo toplotne energije, ki ga Mestna občina Velenje namenja za vse t. i. ranljive odjemalce toplotne energije, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja za aktivno odjemno mesto na območju Mestne občine Velenje. Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije za ogrevanje stanovanjskih prostorov in je prejemnik enkratne izredne denarne pomoči na Mestni občini Velenje v tekočem letu.

Začasno pravico do energijsko toplotnega dodatka so uvedli februarja letos, saj so želeli omejiti posledice dviga cen energentov in cen življenjskih potrebščin za ranljive odjemalce toplotne energije. Ker se cene toplotne energije niso zmanjšale, ohranjamo pravico tudi v drugem delu kurilne sezone.

Rok za oddajo vlog je 17. november 2023. Vsem, ki so dobili odobren energijsko toplotni dodatek za čas od 1. 2. 2023 do 30. 4. 2023, se pravica dodeli tudi za obdobje od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023, brez dodatne vloge, z dopolnilno odločbo. Vloga za pridobitev toplotnega dodatka bo objavljena na povezavi e-VLOŽIŠČE | velenje.si z začetkom veljavnosti sprememb pravilnika. Doslej so pozitivno rešili 129 vlog.