Topel obrok za 16 občanov

ŠOŠTANJ – Občina Šoštanj od septembra lani zagotavlja brezplačen ali delno subvencioniran topel obrok socialno najšibkejšim občanom. S to pomočjo blažijo socialno stisko občanov z najnižjimi prihodki. Ugotavljajo, da so najbolj ranljiva skupina samski upokojenci in upokojenke z nizkimi pokojninami, ki jim po plačilu položnic ne ostane več veliko sredstev za osnovne življenjske potrebe. Brezplačen ali delno subvencioniran topel obrok v občini Šoštanj trenutno prejema 16 upravičencev.