Teš se pripravlja na sosežig nenevarnih odpadkov

Šoštanj – Na današnjem srečanju z novinarji je direktor Teša Mitja Tašler povedal, da se elektrarna pospešeno pripravlja na sosežig nenevarnih odpadkov. Ta je načrtovan v blokih pet in šest in če bodo rezultati presoje vplivov na okolje ugodni, bi sosežig poskusno lahko začeli leta 2021, reden sosežig pa bi potem stekel leta 2022. Gre za trdno alternativno gorivo, pripravljeno iz nenevarnih odpadkov, kar v Nemčiji kot sekundarno gorivo uporablja več kot 20 termoelektrarn.

Kot je zatrdil, bodo, če bo do realizacije prišlo, gorivo prevzemali izključno od predelovalcev, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost goriv. Na letni ravni bodo lahko sežgali 160.000 ton trdno predelanih goriv, kar je enako uporabi 215.000 ton lignita. Pri tem bodo emisije ogljikovega dioksida nižje za 156.000 ton, vsebnost težkih kovin v dimnih plinih pa bo v mejnih vrednostih.

Za namen sosežiga bo Teš v bližini bloka pet zgradil novo postrojenje.