Teš nadaljuje postopke sosežiga

Šoštanj – Termoelektrarna Šoštanj začenja postopke sosežiga, zato je danes na Ministrstvo za okolje vložila poročilo o vplivu sosežiga na okolje. V njihovem predlogu je, da bi sosežigali največ 160 tisoč ton goriva SRF (nenevarnih odpadkov) izdelanega izključno iz slovenskih odpadkov, s čimer bi se še bolj približali brezogljični družbi. Računajo, da bi poskusno lahko s sosežigom začeli v zadnjem kvartalu prihodnjega leta, redno pa v začetku leta 1922.