Teš ima dovoljenje za blok štiri

Šoštanj, 29. februarja – Termoelektrarna Šoštanj (Teš) je prejšnji teden prejela odločbo Agencije RS za okolje o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, ki podaljšuje življenjsko dobo 275-megavatnega bloka štiri. Odločba pa še ni pravnomočna. Za nadaljevanje bloka štiri Teš potrebuje tudi dovoljenje Evropske investicijske banke (EIB).
Iz odločbe okoljske agencije izhaja, da lahko blok štiri obratuje največ 2500 ur ali 90 dni v letu dni do konca leta 2023.
Do konca leta 2023 bo tako blok štiri obratoval največ 17.500 ur. Čas obratovanja pa je določen glede na dopustne količine letnih emisij v zrak, ki so veljale v letu 2015.
Okoljsko dovoljenje za blok štiri je pomembno tudi za zagotavljanje pare za zagon bloka šest ob njegovi morebitni ustavitvi in za ogrevanje Šaleške doline ob morebitni zaustavitvi šestice.