TEŠ glavni steber energetske stabilnosti in zanesljivosti oskrbe Slovenije

Razmere v Holdingu slovenske Elektrarne in tudi v obeh tukajšnjih elektroenergetskih kolektivih se počasi umirjajo. O tem smo se pogovarjali z generalnim direktorjem Gorazdom Skubinom.

Začniva pogovor v Šaleški dolini, kjer ima HSE dva velika energetska proizvajalca, Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnik Velenje. Blok šest je trenutno najbolj razvpit projekt, o katerem vsi vse vedo. Zdi pa se, da ne vedo, ali nočejo vedeti, kako pomemben je za nemoteno slovensko energetsko oskrbo? Ali se morda motim? Kako ga vidite vi?

»Zagotovo so energetski kompleks v Šaleški dolini med najpomembnejšimi objekti v Sloveniji iz več razlogov. Najpomembneje je to, da je to edina lokacija, ki izkorišča domače primarne surovine za proizvodnjo električne energije. Premog in to velenjski je edini takšen slovenski vir ob hidro potencialu. Blok 6 pa zagotavlja z najsodobnejšo tehnologijo tudi visoke ekološke standarde, tako da lahko rečemo, da proizvajamo električno energijo iz premoga po najvišjih okoljskih standardih. Tako je Termoelektrarna Šoštanj glavni steber stabilnosti in zanesljivosti energetske oskrbe Slovenije. Zadolžena je za primarno in sekundarno regulacijo, kar pomeni, da daje v sistem energijo, takrat, ko te iz drugih virov ni dovolj (fotovoltaika, veter, hidro …).

Seveda tudi v takšnih primerih, kot je bil četrtkov izpad Jedrske elektrarne Krško?

»Točno tako. Če bloka 6 v Sloveniji ne bi imeli, bi bili ob takšnih trenutkih odvisni od uvoza in visokih cen, ki v takšnih izrednih primerih veljajo na evropskem trgu, pa še ni nujno, da bi energijo takoj dobili. S trenutnim sistemom delovanja imamo na voljo cenovno ugodnejšo elektriko.«

Kakšna bi pravzaprav bila slovenska energetika brez šestega bloka?

»Kot sem dejal, bi nam bilo ob zdajšnjem stanju cen elektrike na odprtih trgih zelo težo. Mi imamo sicer v Šoštanju na eni strani šesti blok, ki je bil investicijsko zelo drag, a proizvodna cena elektrike iz njega je cenovno še vedno zelo sprejemljiva. V zastarelih blokih 4 in 5 bi bila predraga, mogoče celo tako zelo, da bi jih morali ustaviti, kar bi imelo katastrofalne posledice za premogovnik Velenje.«

Celoten pogovor si preberite v aktualni številki Našega časa (št. 09), ki je izšla danes.