Termoelektrarna sili Občino v rebalans

Šoštanj – Potem, ko je Termoelektrarna Šoštanj ukinila sponzorstva klubom in društvom v Šoštanju, je zdaj posegla po najbolj svetem – odškodnini, o kateri sta se TEŠ in Občina dogovorili za letos in predstvlja pomemben prispevek razvoju lokalne skupnosti in kakovosti življenja njenih prebivalcev. Ne gre za majhen denar. Gre za 2 milijona 100 tisoč evrov. V Šoštanju dogovarjanja, pogovorjanja, prepričevanja, in če bo potrebno tudi izvensodne ali sodne postopke nadaljujejo, a obenem pripravljajo rebalans letošnjega proračuna. Ta bo ustavil nekatere za letos načrtovane naložbe. Rebalans bo osrednja točka junijske seje, ki jo v Šoštanju načrtujejo konec meseca.