Temeljito očistili mesto

Minuli petek so v Velenju potekale številne spomladanske očiščevalne akcije. Na območju celotne lokalne skupnosti so že vse od začetka aprila potekale prostovoljne čistilne akcije, v katerih je sodelovalo več kot tisoč prostovoljcev. Skupaj so zbrali 3.500 kilogramov mešanih komunalnih odpadkov, največ ob mestnih vpadnicah in ob železniški progi.

Do sedaj so očiščevalne akcije že izvedli krajani KS Bevče, KS Cirkovce, KS Paka pri Velenju, KS Pesje, KS Stara vas, KS Šentilj, KS Šmartno, MČ Desni breg, MČ Levi breg vzhod in MČ Levi breg zahod,  dijaki Šolskega centra Velenje (elektro in računalniška šola, šola za storitvene dejavnosti), člani Ribiške družine Velenje, člani Kluba vodnih športov in učenci Osnovne šole Gustava Šiliha.

Zaradi slabega vremena ob dogovorjenih terminih so očiščevalne akcije prestavili v KS Škale – Hrastovec, KS Gorica, KS Konovo, KS Podkraj, KS Kavče, KS Plešivec, KS Staro Velenje, KS Šalek, KS Vinska Gora.