Tekoče poslovanje Skupine PV pozitivno

Poslanstvo Premogovnika Velenje bo še naprej dolgoročno in konkurenčno pridobivanje premoga za potrebe proizvodnje električne energije v Šaleški dolini v skladu z načeli trajnostnega razvoja, hkrati pa tudi ohranjanje, razvoj in trženje znanj na podzemnih pridobivalnih delih in opremi. O vsem tem in o dogajanju v lanskem letu smo se pogovarjali s predsednikom Uprave PV, mag. Ludvikom Golobom in članico Uprave mag. Mojco Letnik.

Lani so dosegli rekordno kalorično vrednost premoga v svoji zgodovini. V poprečju je znašala 11,762 GJ/t, v novembru pa celo 12,619 GJ/t.

Leto 2016 je bilo s proizvodnega vidika za Premogovnik uspešno leto, presegli so osnovni plan in nakopali še dodatne količine premoga, da so lahko v Termoelektrarni Šoštanj izpolnjevali potrebe po električni energiji. Skupina je ob koncu leta dosegla pozitivni rezultat iz tekočega poslovanja.

Najpomembnejši cilji letos:

  • proizvodnja premoga v višini 37.107 TJ;
  • izdelava prog (etažne proge, pretesarbe in sanacije): skupaj 6.568 m
  • zagotoviti pozitivno poslovanje in denarni tok vseh družb SPV;
  • zniževanje stroškovne cene;
  • nadaljevanje prodaje poslovno nepotrebnega premoženja in dolgoročnih finančnih naložb (poslovnih deležev);
  • nadaljevanje ključnih projektov: optimizacija procesov nabave in upravljanja z dobavitelji, sistemizacija delovnih mest in reorganizacija, revizija osnovnega procesa pridobivanja premoga;
  • izboljšanje komercialnih pogojev z dobavitelji;
  • nadaljevanje z aktivnostmi poslovno-finančnega prestrukturiranja

Celoten pogovor, kjer sogovornika govorita še o sistematizaciji delovnih mest, o prihodnosti rudarskega poklica, o prestrukturiranju in hčerinskih podjetjih, si preberite v Našem času, ki izide v četrtek, 19. januarja.