Taktična gasilska vaja v Premogovniku Velenje

V Premogovniku Velenje vsako leto izvedejo taktično gasilsko vajo. Tokrat bo ta potekala danes, 7. novembra 2023, z začetkom ob 14.30 na objektu Ventilatorska postaja Pesje. Poleg Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje bodo v vaji sodelovali še Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, Nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Velenje in Policijska postaja Velenje.

Predpostavka vaje je, da ob 14.30 pride do požara v notranjem delu objekta Ventilatorske postaje Pesje. Požar nastane zaradi okvare ležaja na ventilatorju, ki izsesava zrak iz jame PV. Prisotnim osebam, ki želijo pogasiti začetni ogenj, to ne uspe, zaradi česar morajo posredovati gasilske enote.