Ta mesec na obravnavo čaka več kot 5000 vlog

(Foto: Pixabay)

Velenje – V avgustu in septembru poteče veljavnost največjega števila odločb glede upravičenosti za pridobitev letnih pravic, kamor sodijo državne štipendije, subvencija vrtca, otroški dodatki. Ta mesec jih morajo na Centru za socialno delo Savinjsko-šaleška, ki pokriva območje upravnih enot Velenje, Mozirje in Žalec, obravnavati več kot 5000. Za upravičence do teh pravic velja, da vlog po izteku odločbe ni potrebno znova vložiti, ker bodo to storili na centru po uradni dolžnosti. Za upravičence mesečnih pravic, med katere sodijo pravica do denarno-socialne pomoči, varstvenega dodatka, do obveznega zdravstvenega zavarovanja, do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvencija najemnine, oprostitev plačila socialno- varstvene storitve in prispevka plačila družinskemu pomočniku pa je še vedno potrebno oddati vlogo pravočasno.