Svetovalna pisarna za informacije o ogrevanju

Na Komunalnem podjetju so vzpostavili pisarno za svetovanje, v kateri bodo lahko uporabniki komunalnih storitev pridobili dodatne informacije glede obračuna svojih stroškov, pa tudi nasvet, kako privarčevati na račun energetske sanacije in racionalnega obnašanja pri ogrevanju.

Svetovalna pisarna bo na voljo vsem uporabnikom komunalnih storitev. Na sedežu Komunalnega podjetja Velenje (Koroška cesta 37 b) bodo lahko uporabniki vsak ponedeljek, sredo in petek med 8. in 13. uro pridobili dodatne informacije glede vseh stroškov in obrazložitev postavk, ki so navedene na položnici. Prav tako bodo lahko prejeli nasvet, kako znižati strošek za toploto tudi s pomočjo energetske sanacije. Že sedaj je v Velenju v okviru mreže ENSVET organizirano brezplačno strokovno svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih, kjer pomagajo tudi pri pridobivanju sredstev EKO sklada. Za razgovor v svetovalni pisarni se lahko naročite na telefonski številki 041 232 176 ali preko e-naslova robert.spegel@ensvet.si.

Na spletni strani Komunalnega podjetja Velenje https://kp-velenje.si/ je na voljo portal (https://velenje.3tav.si/Prijava?ReturnUrl=%2f), kjer lahko uporabniki spremljajo vse podatke, ki so vezani na njihovo odjemno mesto (tudi porabo za zadnjih deset let).

V Komunalnemu podjetju Velenje so v času uradnih ur (vsak delovni dan med 7. in 15. uro) za uporabnike dosegljivi tudi na brezplačni telefonski številki 080 80 34 (izbor številka 4) in telefonski številki 03 89 61 100. Uporabniki lahko tudi pišejo na elektronski naslov prodaja@kp-velenje.si ali odgovor poiščejo na spletni strani Komunalnega podjetja Velenje https://kp-velenje.si/ (Uporabniški center/Pogosta vprašanja).

Za lajšanje težav pri plačilih v Komunalnem podjetju Velenje uporabnikom omogočajo tudi obročno plačevanje položnic. V sodelovanju z Upravo Mestne občine Velenje bodo v naslednjih dneh sklicali sestanek upravnikov večstanovanjskih stavb in tudi z njimi opravili razgovor, kako še dodatno ukrepati pri zniževanju stroškov za ogrevanje.

Prebivalci Šaleške doline se preko Komunalnega podjetja Velenje ogrevajo s toplotno energijo iz Termoelektrarne Šoštanj. Ceno odkupa energijdoloči Agencija za energijo Republike Slovenije, ki pa se iz leta v leto, tudi zaradi vedno dražjih emisijskih kuponov, viša. Variabilni del cene toplotne energije v Velenju s subvencijo znaša v 49,55 evra/MWh, kar je najnižja cena ogrevanja v Sloveniji. Za primerjavo: variabilni del cene toplote v evrih na MWh z DDV po občinah znaša – Ptuj 165,62; Jesenice 112,42; Ljubljana 91,91; Maribor 83,27; Slovenj Gradec 67,77 in Celje 65,87.

Lokalni skupnosti skušata breme stroškov v čim manjši meri prenesti na končne uporabnike – gospodinjstva, zato subvencionirata ceno toplotne energije v višini 3,98 evra/MWh. Kar na letnem nivoju pomeni, da subvencionirajo toploto v višini 723.752 evrov, od tega je delež Mestne občine Velenje 593.365 evrov in Občine Šoštanj 130.386 evrov.

V teku je preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki pomeni prehod na nov sistem daljinskega ogrevanja, ki bo ekonomsko in okoljsko najbolj učinkovit ter sprejemljiv in bo popolnoma neodvisen od premoga. S prehodom na trajnostne zelene tehnologije za pripravo toplote, ki bodo predstavljale varen in neodvisen vir energije, bodo poskrbeli za zanesljivo oskrbo s toploto za več kot 40.000 prebivalcev in industrijske uporabnike, zmanjšali oziroma izničili izpuste toplogrednih plinov ter dostopne cene elektrike in ogrevanja za vse prebivalce in s tem preprečevanje oz. omejevanje energetske revščine.