Svetniki potrdili direktorja zdravstvenega doma in festivala

Mestni svet je za direktorico javnega zavoda Festival Velenje v naslednjem mandatnem obdobju imenoval Barbaro Pokorny. Svet je podal tudi soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Velenje. To bo postal mag. Janez Kramar.

Svetniki so sprejeli tudi sklep o vključitvi namenskih prihodkov in odhodka ter uvrstitvi projekta za odpravo posledic naravnih nesreč v proračun Mestne občine Velenje. S tem bodo zagotovili pravice porabe za financiranje stroškov odprave posledic naravnih nesreč, ki jih ob pripravi proračuna nismo mogli načrtovati. Z intervencijami se je zagotovila prevoznost cest, pretočnost vodotokov, oskrba z vodo in ostale nujno potrebne zadeve.

Sprejeli so še sklep o uvrstitvi projekta za izgradnjo infrastrukture ob Velenjskem jezeru v Načrt razvojnih projektov. V okviru projekta bo rekonstruirana dostopna pešpot do jezera, saj obstoječa pot ne omogoča gibanja z invalidskimi vozički.

Več v Našem času v četrtek!