Svetniki odločno za nadomestilo TEŠ

Šoštanj – 28. junija – Svetniki Občine Šoštanj so imeli naporen popoldan. Najprej so se sestali na izredni seji, ki je bila sklicana na pobudo petih svetnikov Liste Borisa Goličnika zaradi neizpolnjevanja oz. neizplačila odškodnin s strani Premogovnika Velenje, Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) in Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). Predvsem pa tudi z željo, da se doseže dolgoročni sporazum.

V uvodu je župan predstavil, kako so stvari potekale do sedaj, izpostavil je, da so bila pogajanja s HSE težka tudi ali predvsem zaradi dejstva, da so se neprestano menjali direktorji. »Ni prav, da smo s podporo izgradnji TEŠ 6 ostali brez vsega in si bomo za naše upravičene zahteve še prizadevali,« je zaključil župan.

V nadaljevanju je pobudnik za sklic izredne seje Boris Goličnik povedal razloge za sklic. Izpostavil je, da želi da se zadeve uredijo dolgoročno. Šoštanj je energetska lokacija državnega, ne zgolj lokalnega pomena, je pa lokalna skupnost ostala brez vsega. Od same gradnje bloka 6 pa ni imela nič razen težav.

Generalni direktor HSE Matjaž Marovt je povedal, da je ob nastopu funkcije potreboval nekaj časa, da je zadeve spoznal, po dveh mesecih pa se je z veseljem odzval vabilu na sejo. »Konstruktivni dialog je edini način, s katerim lahko kaj dosežemo,« je dejal. Poudaril je, kar je pogosto ostalo prezrto, da so trenutne težave TEŠ povezane s padcem cene električne energije.

Izpostavil je, da potekajo pogovori med HSE, TEŠ, Premogovnikom Velenje, Mestno občino Velenje in Občino Šoštanj. Zadali so si deset točk, ki jih je treba razrešiti. Kot dolgoročno rešitev je predlagal zakon, na katerem morajo delati tisti, ki so zanj zainteresirani. Ob koncu je svetnike prosil za čas – merjen v mesecih – da se pogovori zaključijo.

V nadaljevanju so tudi ostali svetniki predstavili svoj pogled na problematiko. Mateja Kumer se je v svojem nagovoru spomnila, kaj vse smo tukaj že pretrpeli in odločno poudarila, da se bo borila, da bo prihodnost naših otrok svetla.

Judita Čas Krneža je predstavila model, kot ga imajo v Krškem, kar bi bila prava pot tudi za šoštanjsko občino. Tam občina od NEK prejme 8 milijonov evrov letno, kar predstavlja četrtino njihovega proračuna.

Maša Stropnik, Pavel Župevc, Boris Lambizer in Franc Rosec so vsak iz svojega vidika predstavili, kako so posamezni deli občine prikrajšani zaradi odnosa TEŠ do lokalne skupnosti. Poudarili so, da so v veliki meri prizadeta tudi društva, ki niso več deležna nikakršne podpore, zaradi izkopavanja premoga pa se teren dnevno spreminja in poseda.

Podobno je razmišljal tudi Peter Radoja, ki se je še vprašal, ali bo občina s sedanjim direktorjem lahko izpeljala pogovore do konca ali ga bodo prej zamenjali, kar se je dogajalo v preteklosti.

Bojana Žnider se je dotaknila tudi povišanja cene toplotne energije, Žan Delopst je izpostavil betonsko »mejo« med TEŠ in mestom, na katero je opozoril generalnega direktorja in menil, da ta meja predstavlja odnos TEŠ-a do lokalne skupnosti.

V imenu civilne iniciative je ob odsotnosti vodje Walterja Kolarja spregovorila Urška Kurnik, tudi predsednica Krajevne skupnosti Šoštanj, ki je med drugim dejala, da bodo naredili vse, da se razreši nedorečeno vprašanje sobivanja TEŠ in lokalne skupnosti.

Predsednik uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob je dejal, da je edina prava pot, da strnemo vrste in pridemo čim prej do zakona. Poudaril pa je, da Premogovnik Velenje ne prekoračuje zakonskih osnov, da pa se trudijo in da se je za to potrebno boriti s skupnimi močmi, da bo škoda za prebivalce čim manjša. »Ko smo se pogovarjali, se nismo slišali,« je še povedal.

Za konec je generalni direktor HSE Matjaž Marovt še dodal, da je potrebna boljša medsebojna komunikacija. Izpostavil je še smrad iz premogovniškega jaška v Šoštanju in povedal, da čeprav ni škodljiv, ve, da je moteč, zato se bodo tudi temu še posvečali.

Mag. Arman Koritnik, direktor TEŠ, se seje ni udeležil, nadomestil ga je pomočnik direktorja mag. Jože Lenart.

Svetniki so v nadaljevanju soglasno sprejeli pripravljene sklepe z nekaj manjšimi popravki. Zahtevajo dolgoročni sporazum, upoštevanje zavez, ki so bile dane lokalni skupnosti ob izgradnji bloka 6 TEŠ, izplačilo neizplačanih odškodnin za nazaj, sanacijo prezračevalnih jaškov in program sanacije energetske lokacije v Šoštanju, ko elektrarna ne bo več obratovala.

Sprejeli so še dodaten sklep, s katerim so izrazili podporo pogovorom, ki so se že začeli.

Ob koncu so bili v Šoštanju zadovoljni, da so na HSE končno dobili ustreznega sogovornika, ki se je pripravljen pogovarjati z lokalno skupnostjo in prisluhniti njenim argumentom.

Na redni seji podpora Bolnišnici Topolšica

Izredni je sledila še 18. redna seja Občinskega sveta Občine Šoštanj. Na njej so svetniki obravnavali problematiko Bolnišnice Topolšica. Med drugim so sprejeli: »Svet Občine Šoštanj odločno nasprotuje pripojitvi Bolnišnice Topolšica k Splošni bolnišnici Celje, saj je prepričan, da je ta odločitev napačna. Od Ministrstva za zdravje zahteva, da nemudoma odstopi od te namere. Svet Občine Šoštanj zahteva, da ostane Bolnišnica Topolšica samostojna, da se ohranijo obstoječi programi pa tudi zaposleni.«

Bili so ogorčeni, da se na Ministrstvu za zdravje niso odzvali vabilu na sejo ter izrazili podporo prizadevanjem Bolnišnice.

V nadaljevanju so nato sprejeli vse predlagane sklepe in odloke, med drugim tudi rebalans občinskega proračuna.

Tjaša Rehar