Svet KS Šoštanj je pripravil srečanje krajanov

Šoštanj, 8. septembra – Svet Krajevne skupnosti Šoštanj je v torek v kulturnem domu v pripravil srečanje krajanov. Namenili so ga pogovoru o aktualni problematiki v Šoštanju, med drugim ogrevanju Šaleške doline in težavami, povezanimi z zračilnim jaškom Premogovnika na območju Termoelektrarne Šoštanj.

Na srečanje so povabili direktorje iz podjetij, ki jih trenutna problematika zadeva, ter župana občine Darka Meniha in podžupana Vikija Dreva, ki pri razreševanju aktivno sodelujeta. Srečanja so se udeležili direktor Komunalnega podjetja Velenje dr. Uroš Rotnik, predsednik uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob s sodelavci ter direktor tehničnega sektorja v Termoelektrarni Šoštanj mag. Branko Debeljak.

»Krajani in krajanke so se dodobra razgovorili in postavili precej vprašanj. V ospredju pa so bili komentarji, povezani s trenutnimi dogajanji v TEŠ in PV in v zvezi s tem zahteva, da se prihodnjega srečanja udeleži predstavnik skupine HSE oziroma generalni direktor Blaž Košorok. Veliko vprašanj in komentarjev je bilo namreč povezanih z odškodninami oziroma rento krajanom,« je po srečanju povedala predsednica Sveta KS Šoštanj Urška Kurnik.

Kaj je najbolj zanimalo krajane? »Med drugim to, kako se je lahko zgodilo, da se moramo leta 2015 pogovarjati o tem, da bi imeli pozimi moteno dobavo toplotne energije, kako je prišlo do tega in zakaj, kako daleč sta KPV in TEŠ s pogajanji glede ponovnega podpisa pogodbe za nemoteno dobavo toplotne energije, ali si je TEŠ v zadnjih petih letih s prodajo toplotne energije povzročala izgubo. Veliko vprašanj je bilo povezanih tudi z zračilnim jaškom, med drugim, zakaj tolikšen smrad in kaj bodo pristojni glede tega ukrenili,« našteva Kurnikova.

Od pristojnih so terjali tudi jasen odgovor oziroma zagotovilo, da vonj, ki prihaja iz zračilnega jaška, zdravju ni škodljiv. Govora je bilo še o tresenju tal. Dan pred srečanjem je namreč Šoštanj znova treslo. Krajane pa je zanimalo tudi, kako bo z odškodninami iz TEŠ v naslednjih desetih letih.