Sveč manj, ostalih odpadkov enako

Velenje – Tako kot na večini pokopališč, tudi na pokopališčih Podkraj in Škale, s katerima upravlja Komunalno podjetje Velenje, zaznavajo zmanjšane količine odpadnih sveč, ostalega odpadnega materiala pa je že nekaj let enako. Kljub temu so v letošnjih devetih mesecih odvozili 27 ton sveč in 61 ton ostalih odpadkov.