Štiripasovno omrežje v Šoštanju

V občini Šoštanju so sprejeli Načrt razvoja odprtega štiripasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije. Z njim bodo ugotovili dejansko stanje in potrebe na tem področju, ocenili vrednost potrebnih naložb in na tej podlagi sprejemali odločitve o financiranju širokopasovne komunikacijske infrastrukture.