Štipendisti za deficitarne poklice

SAŠA – To šolsko leto, ko dijaki in dijakinje prvič prejemajo štipendijo za deficitarne poklice, jih je 16 iz Velenja, po dva sta iz Šoštanja in Šmartnega ob Paki, še 22 pa jih je iz zgornjesavinjskih občin. Vsi bodo štipendijo v višini sto evrov prejemali do zaključka izobraževalnega programa. Največ štipendij prejemajo strojni tehniki, tehniki računalništva, elektrotehniki, gastronomsko-turistični tehniki in tehniki mehatronike. Najmanj pa zidarji, gozdarji, pečarji, grafični tehniki in avtokaroseristi.