Štih še naprej ravnatelj glasbene šole

Velenje – V minulih dneh se je Borisu Štihu iztekel pet letni mandat ravnatelja glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenja. Na razpis za omenjeno delovno mesto je prispela le njegova prijava. Zeleno luč je že dobila na pristojnih organih in Štih ježe podpisal pogodbo o vodenju šole za naslednjih 5 let.