Stečajni postopek Vegrada še dve leti

Stečaj Vegrada sodi med najzahtevnejše, najdaljše, pa tudi najmanj uspešne. Začel se je leta 2010, še vedno pa mu ni videti konca. Zaključen bi moral biti lani, vendar je stečajna upraviteljica Alenka Gril dosegla podaljšanje do letošnjega leta, zdaj pa zaradi številnih nepredvidljivih dogodkov predlaga podaljšanje še za dve leti. Največji problem so številni izločitveni zahtevki, največkrat gre za zahtevke po manjših nepremičninah, ki jih je Vegrad prodajal, v poslovnih knjigah in zemljiški knjigi pa lastništvo ni bilo preknjiženo.