Stavka v Gorenju preklicana

Poslovodstvo Hisense Europe in sindikat Skei sta po intenzivnih pogovorih dosegla sporazum, zato je stavkovni odbor stavko preklical. Dogovorili so se o 1400 evrov regresa za letos ter o višini sredstev za koeficient osebnega prispevka zaposlenega (KOP).

O ostalih odprtih vprašanjih se bo delodajalec pogovarjal s sindikatom na socialnem svetu ter s svetom delavcev. Delodajalec in sindikat sta se danes že sestala na socialnem svetu ter upravi podjetja predlagala izplačilo regresa v višini 1400 evrov neto, kar je uprava danes tudi potrdila. Regres bo kot vsako leto izplačan najpozneje do konca junija.

Dogovorili so se, da višina mase za KOP ostaja v domeni dogovora na socialnem svetu in ne bo vezana na poslovni rezultat. Kriteriji za dodeljevanje KOP ostajajo nespremenjeni, vendar morajo nadrejeni pri dodeljevanju nadpovprečnega KOP ali v primeru, da posamezni zaposleni KOP sploh ne dobi, takšno odločitev tudi obrazložiti. Skupni predlog bodo posredovali v obravnavo in sprejem svetu delavcev.

Ostale teme iz stavkovnih zahtev bodo odprli v okviru pogajanj o prenovi obstoječe kolektivne pogodbe Gorenja, ki jih bosta socialna partnerja predvidoma začela do konca junija. (STA)