Starejši po nakupih le z ustrezno listino

Potrošniki, starejši od 65 let bodo morali od petka ob vhodu v trgovino svojo starost dokazovati z osebno izkaznico ali drugo listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb, je sklenila vlada. Čas med 8. in 10. uro ter zadnja ura odprtja trgovine sta namenjena izključno za nosečnice, invalide in starejše od 65 let, pri čemer lahko slednji nakup opravijo le v tem času.