Stara vas: “Če bo javnost proti, bom to upošteval”

»Informacije, ki so se pojavile tako v medijih kot na socialnih omrežjih, niso povzemale tistega, za kar pri tem projektu oziroma ideji gre. Povsod smo lahko brali neke vrste laži, neresnice, da gre za širjenje deponije odpadkov, s tem pa so širile nestrpnost in nemir,« je najprej dejal župan MO Velenje Peter Dermol, ko je sklical novinarje, da pojasni dogodke v zvezi z nameravanim širjenjem Zbirnega centra Velenje proti naselju v Stari vasi in navedbe Prve razvojne civilne iniciative Stara vas.

Kot je pojasnjeval v nadaljevanju, že od leta 2017 naprej na območju MO Velenje ne odlagamo odpadkov, odlagališče je v zapiranju in skladno z zakonodajo je treba odlagališče zapirati in na njem izvajati monitoring 30 let, brez da bi bil na njem odložen katerikoli odpadek. »Danes v MO Velenje nimamo aktivnega odlagališča in ga ne bo v prihodnje. Pri tem projektu pa gre za zbirni center, kot ga že imamo.«

V razširjeni Zbirni center bi preselili Dinos, rastlinjake vrtnarije PUP, upravno zgradbo PUP Saubermacher, Karbon …

Usmeritve MO Velenje so glede tega že leta jasne, prav tako smo dobili s strani krajanov Stare vasi željo, da se Dinos odstrani s sedanje lokacije,« je dejal župan.

Na novo lokacijo razširjenega Zbirnega centra naj bi se preselili tudi rastlinjaki vrtnarije PUP v Stari vasi in občina je že pred leti prepoznala to zemljišče kot dobro območje za gradnjo novih oskrbovanih stanovanj, poleg tega je v slabem stanju upravna stavba PUP Saubermacher, ki bi jo prav tako preselili v Zbirni center.

Da je to tako pereča tema v Stari vasi, župan prej ni zaznal, zato se tudi ni udeležil zbora krajanov 4. maja v Stari vasi, kjer so ga zastopali njegovi sodelavci. »Pri tem projektu gre za izhodišča na osnovi mnenj soglasjadajalcev. Ko bodo pripravljena, se bo pripravil osnutek zazidalnega načrta tega območja, ki bo v javni obravnavi, nato bo pripravljen predlog OPPN, kot to počnemo pri ostalih prostorskih aktih. Težave so se v tem primeru pojavile, ker nekdo zadevo prejudicira,« je pojasnil svojo neudeležbo.

V ponedeljek, 15. maja, si je s sodelavci, investitorjem in KS ogledal območje nekdanjega glinokopa in priznal, da tudi sam pri tem projektu vidi nekatere težave. »Treba se bo naselju še bolj odmakniti, povečati zeleno bariero, poskrbeti, da ta dejavnost ne bo vplivala na kakovost bivanja krajank in krajanov v neposredni bližini. Pozval sem investitorja, da pripravi novo verzijo izhodišč umeščanja te dejavnosti. V preteklosti smo poiskali sinergije, kompromise in gotovo jih bomo tudi tukaj. Če bo širša javnost proti takšnim posegom, spremembam v mestu, bom kot župan to dolžan upoštevati. Prepričan sem, da bi lahko s primernimi prostorskimi ureditvami dosegli, da nihče pri tem ne bo oškodovan.«