Stanovanjski sklad poziva k oddaji stanovanj v javni najem

Ljubljana, Velenje – Stanovanjski sklad Republike Slovenije vabi vse zainteresirane lastnike stanovanj (fizične osebe, pravne osebe javnega in zasebnega prava) k oddaji ponudb za oddajo dokončanih in za uporabo primernih stanovanj, večstanovanjskih stavb ali hiš v najem in nadaljnji podnajem za določen čas najmanj treh let od sklenitve pogodbe o najemu. Javni razpis je objavljen na spletni strani sklada www.ssrs.si, dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na telefonski številki 01 47 10 500 in e-naslovu javninajem@ssrs.si.

Stanovanjski sklad poziva vse lastnike stanovanj ali stanovanjskih hiš, ki imajo prazne stanovanjske enote, in bi jih radi varno oddali v najem, da se prijavijo na Javni razpis Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in s tem pripomorejo k zagotavljanju najemnih stanovanj tudi v Mestni občini Velenje. Lastnik v ponudbi poda predlog višine najemnine za ponujeno stanovanje, ki ga preuči strokovna komisija sklada. Višina najemnine, po kateri je sklad pripravljen najeti stanovanje za podnajem, se določi v postopku obravnave popolne ponudbe glede na merila za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb na podlagi točkovalnega zapisnika, ki ga pripravi za to strokovno usposobljena oseba po izvedenem ogledu stanovanja in ne more biti višja od 1,3 kratnika neprofitne najemnine za posamezno stanovanje. Če je stanovanje opremljeno ali delno opremljeno, se pri ugotavljanju vrednosti stanovanja v točkovalnem zapisniku za potrebe določitve višine najemnine skladno s Pravilnikom o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04 in 69/05) upošteva tudi oprema v stanovanju.