Srebrna medalja EcoVadis

Hisense Europe, proizvajalec gospodinjskih aparatov pod blagovnima znamkama Hisense in Gorenje, je prejel srebrno medaljo EcoVadis. Ta priznana mednarodna poslovna ocena, ki jih glede na rezultat ocenjevanja uvršča više od kar 83% vseh ocenjevanih podjetij, potrjuje zavezanost k trajnostnim poslovnim praksam in je dokaz dolgoletnih nenehnih prizadevanj podjetja za zmanjšanje vpliva na planet in spodbujanje družbene odgovornosti.

Do 2024 bo njihova embalaža 100% reciklabilna

V Hisense Europe je trajnostno delovanje ena glavnih vrednot, na osnovi katere so zastavili ambiciozne trajnostne cilje, osredotočene na pet ključnih področij: okolje, trajnostni izdelki, trajnostna dobavna veriga, ljudje in družbena odgovornost ter novi poslovni modeli. Ti cilji vključujejo zmanjšanje porabe energije z optimizacijo obnovljive energije, večjo uporabo recikliranih materialov v izdelkih, zmanjšanje količine odpadkov, spodbujanje trajnostnega transporta in krepitev trajnosti dobavne verige. Hisense Europe z blagovnima znamkama Hisense in Gorenje je prejel srebro za predanost k spodbujanju etičnih poslovnih praks, kot sta ustvarjanje enakih možnosti za vse in vzpostavljanje kulture deljenja znanja. Vlaganje v osebnostno in strokovno poslovno rast zaposlenih je ena ključnih prioritet, kar se odraža tudi v izobraževanju in usposabljanju, za kar smo v letu 2021 namenili več kot 136.000 ur ali 20 ur na zaposlenega. Eden od naših ciljev je tudi spodbujanje zdravega ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter aktivnega življenjskega sloga.