Srce prometne varnosti smo vsi

Nacionalna preventivna akcija Varno v šolo se je pričela ta teden in traja do 8. septembra. Koordinira jo Agencija za varnost prometa, ki skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo, Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje, Zavodom RS za šolstvo, osnovnimi šolami, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Zvezo združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, Inštitutom za politike prostora, društvi upokojencev in drugimi nevladnimi organizacijami, izvaja številne aktivnosti za večjo prometno varnost otrok.

Letošnji slogan ob začetku šolskega leta 2023/24 nosi plemenito sporočilo »Srce prometne varnosti smo vsi«. Osredotoča se na povezovanje skupnosti – učencev, učiteljev, staršev in skrbnikov ter vseh udeležencev v prometu – skozi simbol srca, ki simbolizira skrb in varnost. Le z odgovorno in strpno udeležbo v prometu otrokom lahko zagotavljamo varnost na njihovih poteh.

V šolskem letu 2023/24 bo osnovne šole predvidoma obiskovalo 194.181 učencev, od tega 20.735 prvošolčkov. Srednješolcev pričakujejo v vseh srednjih šolah, v vseh srednješolskih programih in v vseh letnikih okrog 82.000, kar je okrog 3.000 dijakov več v šolskem letu 2022/2023.

Otroci so najbolj ranljivi

Otroci, še posebej najmlajši, so v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.

Do 15. septembra se bodo odvijale tudi aktivnosti »Pasavček potuje po Sloveniji«, kjer bo maskota Pasavčka s sodelavci Agencije za varnost prometa, Policijo, občinskimi SPV in ZŠAM obiskala 13 šol in ozaveščala o pravilnem prečkanju ceste, pomenu pravilnega pripenjanja varnostnega pasu, uporabe varnostne čelade in odsevnih teles.

Še 365 dni

Ena od aktivnosti, s katerimi želijo organizatorji doseči, da bi bilo čim manj otrok udeleženih v prometnih nesrečah, je ozaveščevalna akcija Še 365 dni! Po različnih slovenskih krajih v sodelovanju z avto-moto društvi in klubi ter policijo v dneh pred začetkom novega šolskega leta opozarjajo, da se otroci vračajo na šolske poti. V Velenju v tej akciji sodeluje Avto moto turing klub Velenje, ki bo voznike na novo šolsko leto opozarjal z maskotama Anjo in Markom v petek, 1. septembra, ob 7.30 pred OŠ Antona Aškerca Velenje.