Spuščanje čolničkov za gregorjevo

9. marca so dijaki Šole za strojništvo, geotehniko in okolje Šolskega centra Velenje (okoljevarstveni tehnik) na Velenjskem jezeru pripravili prireditev ob praznovanju gregorjevega. Pred leti so obudili star običaj spuščanje luči v vodo in letos s tem nadaljevali. Hkrati so opozorili na pomen gradnje okolju prijaznih objektov, pripravili krajši kulturni program, spustili pisane čolničke v jezersko gladino in priklicali pomlad. Dogodka so se udeležili dijaki, njihovi starši in učitelji. Ravnatelj Peter Rozman je povedal, da gre za prireditev s tradicijo, praznik luči in prihodnost v zelenem Šolskega centra Velenje. » Dijaki radi sodelujejo, dogodek je rezultat medprojektnega in timskega dela, kar je dodana vrednost šolskega dela. Mentorica Maja Radšel pa je izpostavila pomen obujanja običajev in tega, da program okoljevarstveni tehnik s takšnim dogodkom tudi opozori na varčno rabo energije. »Tudi dnevi postajajo daljši, kar pomeni, da se delo lahko opravlja ob dnevni svetlobi. Na takšen način lahko privarčujemo pri energiji. Hkrati gre za možnost druženja dijakov, staršev, učiteljev, lokalnega okolja, kar je ob takšnih priložnostih idealna zgodba.«