Sprožil se je nov plaz

Rečica ob Savinji – Ta mesec  se je na javni poti oziroma ob cesti, ki vodi na Lipo v občini Rečica ob Savinji, sprožil plaz v dolžini približno 10 metrov. Zaradi plazu je spremenjen prometni režim. Ta poteka po polovični zapori. Lokalna skupnost delno odpravo posledic predvidena v letošnjem letu. Po ocenah bo za sanacijo plazu potrebno zagotoviti približno 20 tisoč evrov. Na občinski upravi v tem trenutku  tečejo aktivnosti za pridobitev potrebne projektne dokumentacije.