Sprejeta strategija razvoja in trženja turizma

Velenjski občinski svet je sprejel strategijo razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj za obdobje 2022–2027 z vizijo, da bo Šaleška dolina najbolj prijazna destinacija za družine v Sloveniji. Pripravljavci so osnutek dopolnili na področju produktov festivalskega turizma, in sicer tako, da bi bili dogodki trajnostno naravnani. Strategija je živ dokument, ki se lahko v času izvajanja glede na razmere še dopolnjuje. Predlog strategije mora potrditi še Svet Občine Šoštanj.

Strategijo je pripravil Zavod za turizem Šaleške doline v sodelovanju z Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj, deležniki v turizmu in Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete.