Sprejet Zakon o prijavi prebivališča

Ljubljana, Velenje – Državni zbor je sprejel zakon o prijavi prebivališča, ki odpravlja nekatere administrativne ovire ter hkrati ostreje kaznuje fiktivne prijave. Na naslov prebivališča je namreč vezanih veliko pravic, zato se je v praksi pogosto dogajalo, da so posamezniki institut prijave prebivališlča zlorabljali. Med prvimi, ki so v Sloveniji na to opozarjali, so bili na Upravni enoti Velenje, kjer so opazili, da so ljudje prebivališča prijavljali na naslovih, kjer dejansko niso prebivali in jih je bilo v enem stanovanju prijavljenih tudi trideset, petdeset ali še več.