Sprejem za srebrnega Tirška

Gornji Grad – Danes (v četrtek) ob 18-tih bodo v Gornjem Gradu pripravili sprejem za Frančka Gorazda Tirška, soobčana, ki je na paraolimpijskih igrah v Rio de Janeiru osvojil srebrno medlajo v streljanju z zračno puško. Tiršek je opozoril svetovno javnost nase že na prejšnjih paraolimpijskih igral v Londonu, kjer je prav tako osvojil srebrno medaljo. Sicer pa je član strelske družine Mrož Velenje.