Spodbuda za zaposlovanje mladih

Vzhodna Slovenija, 30. november – Danes je Zavod za zaposlovanje objavil nov ukrep za spodbujanje zaposlovanja mlajših od 30 let. Prvi izziv je odprto povabilo za mlade brezposelne, ki so vsaj tri mesece prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb in imajo stalno prebivališče v regiji vzhodne Slovenije, torej tudi v Mesti občini Velenje. Na razpis se lahko prijavijo, če vsaj pol leta niso bili vključeni v kak drug program za spodbujanje zaposlovanja in pri izbranem delodajalcu še niso bili zaposleni. Upravičeni delodajalci pa so lahko iz cele Slovenije, a morajo poslovati vsaj eno leto, imeti zaposleno vsaj eno osebo in niso zmanjšali števila zaposlenih iz nedopustnih razlogov. Mlade bodo lahko zaposlili za 15 mesecev, od tega trimesečno poskusno dobo, ter za to prejeli subvencijo 7250 evrov, ki bo izplačana v dveh delih. Predvidenih je 2860 zaposlitev, ki se bodo sklepale po vrstnem redu prijav. Razpis je objavljen na spletni strani www.ess.gov.si in bo tekel do 30. junija 2016.