Šoštanjski svetniki so se sestali na prvi izredni seji

Občinski svetniki so se sestali na prvi izredni seji, na kateri jih je župan Boris Goličnik seznanil s posledicami ujme. Skupaj s podžupanom Borisom Lambizerjem in poveljnikom občinskega štaba civilne zaščite Petrom Radojo so ves čas na terenu, med ljudmi. Izpostavil je gasilce vseh štirih društev, ki so skupno opravili kar 6.195 ur, in se zahvalil vsem prostovoljcem, civilni zaščiti in ostalim, ki so pomagali. Prebivalcem pa je obljubil podporo in vso možno pomoč.

Naselja v občini Šoštanj ogroža več kot 160 plazov

Svetnike je seznanil s tem, da naselja v občini Šoštanj ogroža več kot 160 plazov (nekaj je izjemno velikih). »Ocena stanja še poteka, plazovi ogrožajo nekaj stanovanjskih hiš. Za nekatere stanovalce bomo morali poiskati trajno nadomestilo bivalnih enot. Sanacija plazov bo obsežna, večletna, a sem prepričan, da bomo uspeli sanirati najprej tiste, ki ogrožajo stanovanjske hiše, nato pa še ostale,« je povedal župan. Izpostavil je tudi, da po prvih podatkih celotna škoda in njena sanacija po obilnem deževju znašata 25,5 milijonov evrov. »Kar 15 milijonov evrov znaša škoda na plazovih in mostovih. Znesek je precejšen, vendar se bojim, da to ni končna številka, glede na škodo v občini Šoštanj, ki je razvejana, hribovita.«

Dr. Robert Golob obljubil, da bo država aktivno pristopila k pomoči občinam

Med drugim je svetnike seznanil s sestankom županov s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom v Braslovčah, kjer je šoštanjski župan podal štiri pobude: »Pri popisu škode naj v vseh občinah sodelujejo občinski svetniki, vodotoke naj v prihodnje pod nadzorom DRSV urejajo lokalne skupnosti, država naj olajša in pohitri postopke za umeščanje v prostor in pridobivanje zemljišč za zadrževalnike, ena izmed lokacij za izgradnjo nadomestnih hiš za poplavljene prebivalce je lahko v Metlečah – območje pod Vilo Široko, kjer je že sprejet OPPN za individualno gradnjo 32 objektov, zemljišče pa je v lasti Premogovnika Velenje. »Posebnih sklepov na srečanju niso sprejeli, je pa bila podana obljuba, da bo država aktivno pristopila k pomoči občinam, tudi individualno, da je treba čimprej z oceno škode na teren in da bo naredila vse, da se izvedejo protipoplavni ukrepi, ki bodo dolgoročno varovali porečje Savinje in ostale vodotoke v naših krajih.«

Več v tokratni številki Našega časa.