Šoštanjski proračun težak 13 milijonov

Proračun Občine Šoštanj je po zadnjem rebalansu težak 13 milijonov evrov. Izpad odškodninskih sredstev se v njem še kako pozna. Gre za 2,1 milijon evrov, ki bi jih občina po sklenjenem sporazunu morala prejeti že v letu 2016. Tudi v letošnjem proračunu so sprva načrtovali določen prihodek iz tega naslova, ker pa denarja ni, so morali nekaj projektov premakniti na kasnejši čas.