Šoštanj odstopa pri kazalnikih zdravja

Po izdelanih rezultatih kazalnikov zdravja, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje, občina Šoštanj na nekaterih področjih odstopa od slovenskega povprečja. Odstopa pri prirasti prebivalstva,višja je bolniška odsotnost delovno aktivnega prebivalstva, prav tako višje je število oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka. Omeniti velja še višjo stopnjo bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi, pri starejših zaradi zloma kolkov. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je v občini Šoštanj 30 na 100 tisoč prebivalcev, v Sloveniji pa 22.