Šoštanj letos razpolaga z 12.900.000 evri

Šoštanj – Šoštanjski svetnice in svetniki so na seji konec novembra sprejeli rebalans proračuna. Vanj so vnesli sredstva, ki so jih dodatno prejeli za odpravo plazov na območju letos. V proračun pa so vključili tudi pol milijona evrov iz odškodninskega sporazuma sklenjenega s Termoelektrarno Šoštanj. Letos Občina Šoštanj razpolaga s proračunom težkim 12.900.000 evrov.