Sosežig – šaleška prihodnost?

Šoštanj – Šaleško EKO gibanje je v začetku januarja na več odločevalcev v Republiki Sloveniji naslovilo poziv po takojšnjem prenehanju aktivnosti za kakršenkoli sosežig v Termoelektrarni Šoštanj, za eno ključnih aktivnosti pa si je zadalo obveščanje in ozaveščanje o vplivih sosežiga odpadkov v TEŠ. V torek, 4. februarja ob 18. uri bodo v Kulturnem domu Šoštanj organizirali 1. okroglo mizo z naslovom Sosežig – šaleška prihodnost?, kjer bodo predstavili vplive sosežiga na posameznika, družbo, gospodarski razvoj ter prostor in okolje. Predvideni govorci so Simon Zajc, minister za okolje in prostor, Stojan Nikolić, generalni direktor HSE, Mitja Tašler, direktor Termoelektrarne Šoštanj, Uroš Macerl, Eko krog, Urša Zgojznik, Ekologi brez meja in Andreja Slameršek, Rešimo Muro.