Sosežig premoga pod budnim očesom civilnega nadzora

Zaradi velike energetske krize v Evropi in tudi v Sloveniji je Vlada Republike Slovenije odločila, da je premog v TEŠ potrebno uvažati, dokler Premogovnik Velenje proizvodnje ne bo uspel zvišati na zadovoljiv nivo. Svet Mestne občine Velenje je 27. oktobra 2020 sprejel sklep, v katerem nasprotuje uvozu premoga v TEŠ, saj je cilj, da doseženi ekološki parametri in posledično kakovost bivalnega okolja ostanejo enaki.  Zato je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sklepom imenoval Odbor za civilni nadzor posledic sosežiga premoga v TEŠ, ki ga sestavljajo vodja dr. Franc Žerdin, namestnica vodje Urša Zgojznik, Jaro Vrtačnik, mag. Vilma Fece, Klemen Kotnik, Viktor Drev in Franc Obu. Odbor je ustanovljen z namenom, da javnost pravočasno opozori na morebitne nevarnosti in poslabšanje različnih parametrov v primerjavi z obdobjem pred sosežigom.

Člane odbora, ki so se 6. oktobra 2022 sestali na drugi seji, je vodstvo TEŠ seznanilo z že opravljenimi aktivnostmi in načrtovanimi postopki v zvezi s sosežigom uvoženih premogov. TEŠ je po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja pričel s postopki testiranja 10.000 ton indonezijskega premoga. Testiranje bo predvidoma zaključeno v prvi polovici oktobra 2022, ko bo o doseženih rezultatih izdelan podroben elaborat in bo z njegovo vsebino seznanjen tudi na novoustanovljen odbor.

Sledilo bo zaporedno testiranje drugih, predvidoma petih vrst premoga, ki imajo enako ali boljšo kurilno vrednost ter podobno kemijsko sestavo kot velenjski lignit. Uvoznik testnih količin premoga je TEŠ. Ko bo test posamezne vrste premoga zaključen, bo TEŠ Premogovniku Velenje in odboru predstavil elaborat z rezultati testiranja. Preliminarni rezultati projektanta kotla za indonezijski premog kažejo, da je ta premog za testiranje sosežiga z lignitom ustrezen.

Predvideno je, da bo uvoznik premoga, po pridobitvi ustreznih dovoljenj, Premogovnik Velenje. Odbor bo javnost, lokalni skupnosti Velenje in Šoštanj, TEŠ, Premogovnik Velenje, Holding Slovenske elektrarne ter Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije sproti in pregledno seznanjal s svojimi stališči o primernosti in rezultatih testiranja ter o drugih posebnostih uvoza premoga.