Kako bo sosežig vplival na okolje?

Celje, Šoštanj – Celjski inštitut za okolje in prostor je na zahtevo šoštanjske občine dopolnil recenzijo o sosežigu nenevarnih odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj (Teš). Tudi v dopolnjeni recenziji se je inštitut izrekel proti sosežigu odpadkov, saj bo po njegovem mnenju vpliv na okolje pri sosežigu odpadkov večji kot pri sežigu samo lignita.

O poročilu o vplivih na okolje za sosežig v Tešu in omenjeni recenziji bodo v sredo razpravljali šoštanjski občinski svetniki.

V Tešu so decembra lani ocenili, da recenzija ne odraža strokovnega mnenja o izsledkih iz poročila o presoji vplivov na okolje, ki je trenutno v obravnavi na okoljski agenciji. Kot so med drugim dodali, so trdno prepričani, da bi sosežig goriva iz nenevarnih odpadkov izboljšal obstoječo okoljsko in zdravstveno sliko v Šaleški dolini.