Šorli vršilec dolžnosti še eno leto

Člani sveta zavoda Bolnišnice Topolšica so aktualnemu vršilcu dolžnosti direktorja Juriju Šorliju podaljšali v.d-jestvo za največ leto dni oziroma do naslednjega razpisa. Tako so se odločili zaradi  razpisnega postopka in načrtovane pripojitve bolnišnice k celjski. Sicer pa na njegovo predstavitev programa in vodenja bolnišnice niso imeli pripomb in bi ga, je povedal Šorli, v drugačnih razmerah potrdili brez zadržkov.