Šolske torbe pretežke

Foto: Pixabay

Slovenija – Raziskava mariborskega kulturnega društva Mladinski center IndiJanez je pokazala, da več kot 80 odstotkov otrok, ki so jim prostovoljci nenapovedano tehtali torbe na poti v šolo, nosi torbe težje od zdravniško priporočene zgornje meje 10 odstotkov lastne telesne teže. Povprečna teža torbe več kot 500 otrok znaša skoraj 17 odstotkov otrokove telesne teže. Izmerjeni podatki so za zdravje otrok v adolescenci in odrasli dobi zaskrbljujoči, zato je IndiJanez predlagal ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, naj se učbeniki in delovni zvezki poenotijo in objavijo na spletu, da bi jih starši ali otroci za vsak dan sproti tiskali, tako pa bi za pet šolskih predmetov na dan potrebovali kvečjemu 20 listov. Ministrstvo tega predloga še ni komentiralo.

Šolski dispanzerji opažajo, da otroci in mladostniki pogosto obiskujejo kurativne ambulante zaradi bolečin v ramenih, hrbtu in hrbtenici. Po raziskavah sodeč naj bi pet odstotkov otrok v Sloveniji imelo deformirano hrbtenico. V osnovni šoli naj bi razne težave s hrbtenico imelo 10 odstotkov šolarjev, v srednji šoli dvakrat toliko, pri 20 letih starosti pa že četrtina mladih. Zdravniki opozarjajo na dejavnike tveganja, kot so pomanjkanje gibanja, slaba drža v sedečem položaju ali druga prisilna drža, tudi pretežke šolske torbe. Te naj bodo ustrezno oblikovane, pravilno nameščene na telesu in naj ne bodo težje od 10 odstotkov otrokove telesne teže.

Več v Našem času št. 04, ki izide 26. januarja!