Šole in vrtci so pripravljeni na novo šolsko leto

V osnovnošolske klopi bo v MO Velenje z novim šolskim letom sedlo 3319 otrok, od tega 351 prvošolcev, na Šolskem centru Velenje pa bodo imeli okoli 1670 dijakov, od tega 490 novincev, ter 270 študentov in okoli 700 odraslih v različnih izobraževalnih vsebinah. V Vrtcu Velenje imajo s 1. septembrom vpisanih 1369 otrok v 82 oddelkih, čez leto pa se seveda ta številka spreminja.

Na novinarski konferenci, ki so jo pred začetkom šolskega leta pripravili na OŠ Gorica, so domala vsi ravnatelji povedali, da so na novo šolsko leto dobro pripravljeni, da tudi kadrovske težave z učiteljskim kadrom za zdaj dobro rešujejo.

Župan Peter Dermol je dejal, da so v občinskem proračunu za letos zagotovili 10,6 milijona evrov za področje vzgoje in izobraževanja, kar predstavlja 18,6 odstotka letnega proračuna. Lani je bil ta delež 18,4 odstotka.

Za predšolsko vzgojo namenja občina okoli 7 milijonov evrov, od tega je 6,1 milijona evrov namenjenih plačilu razlike programov v vrtcih in plačilu staršev, kar predstavlja milijon evrov več finančnih obveznosti kot lani. »Še vedno sledimo cilju, da bodo vsako šolsko leto vsi otroci, katerih starši si to želijo, vključeni v predšolsko vzgojo. To kombiniramo z umestitvijo predšolskega varstva v osnovne šole ali druge ustrezne institucije. V prihodnje pa bo treba, če se bo trend povečanja števila otrok nadaljeval, zagotoviti dodatne zmogljivosti,« je še dejal župan.

Glede financiranja primarnega in sekundarnega izobraževanja je župan izpostavil visok znesek za šolske prevoze, ki je že skoraj milijon evrov. »Največja investicija na področju šolstva teče v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (CVIU) s prenovo in nadgradnjo objekta. Okoli 2,8 milijona evrov bomo temu namenili, del financira tudi ministrstvo za izobraževanje, pridobili pa bomo okoli 640 m2 obnovljenih in novih prostorov,« je izpostavil Dermol in izrazil prepričanje, da so vsi v občini dobro pripravljeni na novo šolsko leto.

Deseto leto zapored bodo vsi učenci velenjskih osnovnih in srednjih šol ob začetku novega šolskega leta prejeli zvezke. Na prvi šolski dan bo tako tudi letos 5.569 učencev in dijakov prejelo več kot 22.000 tisoč zvezkov. Učenci prve triade in srednješolci bodo prejeli po tri zvezke, drugi pa po pet 52-listnih črtastih zvezkov. Vrednost naročila znaša 21.561,79 evra z DDV.

Vsako šolsko leto MO Velenje za subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin socialno šibkim učencem nameni 8.000 evrov proračunskih sredstev. Sredstva med sedem šol razdelijo glede na število oddelkov na šolah.