Šole bodo digitalizirale šolske poti

Vsaka šola naj bi imela izdelan načrt šolskih poti, s katerim ob začetku šolskega leta seznanijo vse učence in njihove starše. Da je sistem učinkovit, je potrebno stalno ažuriranje in vnašanje novih prometnih signalicij. V Velenju so se odločili, da bodo vse osnovne šole do naslednjega šolskega leta poskrbele za nadgradnjo z digitalizacijo, ki bo preko mobilnih aplikacij še povečala uporabnost zemljevida šolskih poti. Na Osnovni šoli Gorica so bili prvi v Šaleški dolini, ki so za to že poskrbeli, njihove izkušnje pa bodo v veliko pomoč tudi drugim.