Šola, kjer ima vsak študent svoje ime

Višja strokovna šola Slovenj Gradec že triindvajset let posreduje znanje študentkam in študentom v treh programih: Ekonomist, Poslovni sekretar in Informatika. Ponosni smo na več kot tisočsto naših diplomantov, ki so uspešno zaključili študij. Višješolski študijski program Ekonomist izvajamo tudi na enoti v Velenju.

Odlika višješolski programov je njihova praktična naravnanost. Delodajalci sodelujejo z nami tako pri prilagajanju in posodabljanju vsebin kot pri praktičnem izobraževanju študentov. Naši študenti se namreč kar 10 tednov v vsakem letniku izobražujejo v podjetjih, ustanovah in organizacijah.

Našim študentom že med njihovim študijem svetujemo glede njihove kariere po zaključenem študiju, jih usmerimo na delodajalce, ki potrebujejo kader z izobrazbo, znanjem in kompetencami, ki so jih pridobili tekom študija.

Predavatelji pri svojih predmetih uporabljajo najsodobnejšo informacijsko tehnologijo, organizirajo strokovne ekskurzije doma in v tujini ter predavanja zunanjih strokovnjakov. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu nas je odlikovala tudi s priznanjem odličnosti.

Naši študenti so organizirani v študentsko skupnost. Organizirajo različne obštudijske dejavnosti: športne, zabavne ali kulturne. Pri vseh dejavnsotih z veseljem sodelujejo tudi predavatelji in ostali sodelavci šole.

Višjo strokovno šolo Slovenj Gradec odlikuje pozitivna naravnanost in visoka strokovnost predavateljev in ostalih sodelavcev šole, možnost opravljanja prakse v tujini, predvsem pa so nam na prvem mestu zadovoljne študentke in študenti. Ocene zadovoljstva so odlične.

Vsem dijakom zaključnih letnikov želimo dobro izbiro pri njihovem nadaljnjem študiju, zagotovo pa je to Višja strokovna šola Slovenj Gradec.

Informativni dan:
Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, v predavalnici P15, in sicer:

  • v petek, 17. 2. 2023, ob 10. uri in
  • v soboto, 18. 2. 2023, ob 9. uri.
Oglasno sporočilo