Sofinancirali bodo petnajst MKČN

Šoštanj – Občina Šoštanj je objavila javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2019, za kar bodo letos namenili 15.000 evrov. Prijavo za dodelitev sredstev in vse priloge morajo zainteresirani oddati do konca avgusta. Upravičenci so fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih stavb na območju izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije. Višina sofinanciranja za posamezno stanovanjsko hišo znaša 1.000 evrov.