Sodobno učenje v digitalni dobi

Na prvi dvodnevni mednarodni konferenci z imenom Digitrajni učitelj je sodelovalo okoli 500 udeležencev iz vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov po Sloveniji, od vrtcev, osnovnih in srednjih šol do glasbenih šol in ljudskih univerz. Enako število udeležencev je konferenco spremljalo tudi v živo na daljavo, naknadno pa bo omogočeno sodelovanje tudi po spletu, z ogledom posnetih vsebin in delavnic, prilagojenih delu na daljavo.

Udeleženci so se potopili v svet digitalnih kompetenc, raziskovali osnove računalništva in informatike ter se poglobili v veščine, potrebne za trajnostni razvoj. A konferenca ni obravnavala le tehnoloških znanj – poudarek je bil tudi na finančni pismenosti strokovnjakov in vodilnih sil v svetu vzgoje in izobraževanja. Ravnateljica Gimnazije Velenje Gabrijela Fidler je povedala, da gre za inovativni projekt, ki dviguje kompetentnost strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področjih digitalne, trajnostne in finančne pismenosti, njegov glavni cilj pa je vzpostavitev aktivnih samoučečih se skupnosti znotraj posameznih vzgojno-izobraževalnih ustanov in povezovanje med njimi. Gre torej za usposabljanje učiteljev in vodstvenih kadrov, ki bodo svoja znanja razširjali tudi med sodelavci.

»Na konferenci je kvalitetna predavanja pripravilo veliko število domačih in tujih priznanih strokovnjakov z različnih področij vseh treh kompetenc, trajnostnega razvoja ter digitalne in finančne pismenosti. Med delavnicami smo pridobljene vsebine tudi praktično uporabljali,« je povzela Fidlerjeva.