Sodoben vrtec – odraz potreb in časa

V začetku lanskega oktobra je župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem del za gradnjo prizidka k tamkajšnjemu javnemu vrtcu Sonček. Naložba sodi med največje v samostojni občini. Kako napreduje gradnja glede na predviden terminski plan? »Zelo dobro. Izkopi in predvidena dela so stekli novembra lani, danes objekt že stoji, dobiva streho, izvajajo se notranje inštalacije, tudi ureditev okolice bo počasi na vrsti. V grobem bo investicija končana v juniju, takšen je terminski plan. Moram pa ob tem povedati, da je izvedba projekta glede na razmere na trgu zaradi pomanjkanja materiala in dviga cen zelo zahtevna in da težave rešujemo skupaj z izvajalci del, nadzorom, projektantom vsak teden. Še vedno smo dobro na poti do cilja – izpeljati naložbo v okviru pogodbenega zneska,« se je prejšnji teden odzval Kopušar.

Več v Našem času, št. 12, ki je izšel 25. marca.